FAIL (the browser should render some flash content, not this).Een gespecialiseerd medisch vertaalbureau: Medical Words

Wij zijn vertrouwd met de medische wereld in al zijn facetten en het bijbehorende medisch jargon, houden de ontwikkelingen in die wereld zo goed mogelijk in het oog en zijn ons bewust van de grote persoonlijke, ethische of bedrijfseconomische belangen die met medisch vertaalwerk gemoeid kunnen zijn.


Bij ons medisch vertaalbureau worden in het vertaalproces voor iedere medische vertaling twee segmenten onderscheiden: enerzijds de feitelijke vertaling en anderzijds de procedures en services die garanderen dat de opdrachtgever optimaal wordt bediend.
   Uw medisch vertaalwerk leggen wij voor aan gespecialiseerde vertalers, hetzij intern hetzij binnen ons netwerk van externe medische vertalers.

Zij zorgen voor een authentieke vertaling in hun moedertaal, die vervolgens door een tweede vertaler wordt bekeken om eventuele vergissingen of onzorgvuldigheden te herstellen.


Het feitelijke vertaalwerk is bij ons medisch vertaalbureau ingebed in een omgeving die is ingericht met het oog op een optimale handling van het vertaalproces. Veel van onze klanten eisen immers strikte geheimhouding en hebben specifieke wensen ten aanzien van bijvoorbeeld de administratie en levering van hun vertaalopdrachten.
Copyright 2009 © Medical Words