FAIL (the browser should render some flash content, not this).  Onze vakgebieden op medisch terrein zijn:


  • Farmacie
  • Orthopedie
  • (Wond)verzorging
  • Wetgeving
  • Voeding en voedings-supplementen
  • Huidverzorgingsproducten
  • Ziekenhuisgeneeskunde (KNO, anesthesiologie, cardiologie, oncologie, urologie, infectieziekten, enz)Een belangrijk onderdeel van het vertaalwerk dat wij op medisch-farmaceutisch terrein verzorgen bestaat uit het vertalen van documenten ten behoeve van medisch-wetenschappelijk onderzoek.Hierbij gaat het om documenten als:


• Vragenlijsten
• Patiëntenbrochures
• CV’s van onderzoekers

• Patient Information Sheets
• Informed Consents
• Patiëntendagboekjes
• Patiëntenrapporten
• Onderzoeksprotocollen
• Correspondentie tussen sponsor, regionale METC, Raad van Bestuur van het ziekenhuis waar het medisch onderzoek wordt uitgevoerd en CCMO

  Daarnaast vertalen wij regelmatig:

  • Productbrochures
  • SPC’s
  • Medische rapporten


  • Webteksten van medische instanties
  • Bijsluiters
  • Wetenschappelijke publicatiesCopyright 2009 © Medical Words